"מאגר המידע JSTOR משתתף במיזם המאפשר גישה פתוחה או פתוחה חלקית לחומרים הכלולים בו. במהלך משבר הקורונה הציע JSTOR ללקוחותיו – חוקרים, סטודנטים ומרצים – סדרה מורחבת של תוכן זמין, ללא רכישת מנוי! נכון לאביב 2022 הגישה החופשית לקריאה מקוונת התרחבה משישה מאמרים ועד למאה מאמרים בחודש, לנרשמים באתר עד 30.06.2022.
צוות הספרייה ישמח להדריך ולעזור לכל המשתמשים במאגר המידע JSTOR."

במאגר המידע-JSTOR קיים מבחר גדול של ספרים אלקטרוניים, רבים מהם נמצאים בגישה פתוחה. תחילה הונגשו רק ספרים שלמים, אולם, לאחר בחינה מחודשת וייעול של חווית המשתמש החלו לאחרונה לערוך חיפוש גם בפרק מתוך ספר.
לפרטים יש ללחוץ כאן