'הציץ ונפגע': מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

'הציץ ונפגע': מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

ברדיצ'בסקי בין 'המליץ' ל'צפירה', בין העולם התורני לעולם המשכילי ובין תחום המושב למושב שדות מיכה. מרצה: ד"ר רוחמה אלבג.

דילוג לתוכן