הכרת ירושלים: בתקופת המקרא

הכרת ירושלים: בתקופת המקרא

הכרת ירושלים: בתקופת המקרא

נכיר את ירושלים של ימי בית ראשון ושיבת ציון, נעסוק ביחס בין הממצא הארכאולוגי וספרות המקרא ונעמיק את ההבנה על ירושלים בתקופה.

 

בימי ראשון מדי שבוע
19:00 - 18:00
19 הרצאות
זום
מועד פתיחה: 15.10.2023, יום ראשון, ל' בתשרי תשפ"ד.
מחיר
₪670.00
כמות:
גמלאי
₪637.00
כמות:

מידע על קורס

מפגשי הקורס

לפירוט ההרצאות לחצו על לשונית 'מפגשי הקורס'.

נכיר את ירושלים של ימי בית ראשון ושיבת ציון, נעסוק ביחס בין הממצא הארכאולוגי וספרות המקרא ונעמיק את ההבנה על ירושלים בתקופה.

באדיבות Library of Congress

19 הרצאות מפגשי הרצאות | בימי ראשון מדי שבוע | 18:00-19:00

זום

מועד הפתיחה: יום ראשון, ל' בתשרי תשפ"ד., 15.10.2023

מרצה / מדריך:

רכז/ת: נעמה ניסני


15.10.2023, ל' בתשרי תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר שמואל בהט
מחיר קורס בודד:
45
מבוא כללי לירושלים הקדומה – ציר הזמן של ירושלים מראשית היווסדה ועד חורבן הבית הראשון, שיספק בסיס לשאר ההרצאות בקורס.
22.10.2023, ז' בחשוון
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' יובל גדות
מחיר קורס בודד:
45
ירושלים נזכרת במקורות חוץ מקראיים מהאלף השני לפסה"נ, אך מעט מאוד ידוע על הגורמים שהובילו להתפתחותה לעיר מרכזית ועל מידת עוצמתה כעיר שלטון. נעסוק בירושלים כמרכז פולחני ופוליטי בתקופות הברונזה התיכונה והברזל ונכיר עדויות חדשות לאופיה של העיר בראשית תקופת הברזל – ומה ניתן להבין מכך על הפיכת ירושלים לבירת ממלכת יהודה.
29.10.2023, י"ד בחשוון
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' יוסי גרפינקל
מחיר קורס בודד:
45
מאז שנות ה-80 מתחולל ויכוח עז על ההיסטוריוגרפיה של המסורת המקראית, והיו שטענו כי אין מידע היסטורי אמין על המאה ה-10 לפסה"נ. בחפירות חורבת קיאפה, חורבת א-ראעי ולכיש בשפלת יהודה, נמצאו שכבות יישוב מהמאה ה-10 לפנה"ס ששפכו אור חדש להבנת השלבים הקדומים של ממלכת יהודה. נכיר את ממצאי החפירות ואת משמעותם להבנת ממלכת יהודה בראשיתה.
05.11.2023, כ"א בחשוון
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' נילי ואזנה
מחיר קורס בודד:
45
בניגוד לסיפורי כינון קדושה של אתרים כגון שכם, חברון ובית אל, בולט היעדרה של ירושלים מהתורה בכלל ומסיפורי האבות בפרט. סיפור הקדושה של ירושלים 'נדחה' לימי דוד, אך מדוע נדחתה ירושלים מסיפורי הקדושה הקשורים לאבות האומה? האם היה פעם סיפור קדושה שכזה, אך טושטש? נעסוק במיתוג ירושלים כ'עיר הבחירה' מול 'עיר הבכורה', במניעים למיתוג זה […]
12.11.2023, כ"ח בחשוון
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' רוני רייך
מחיר קורס בודד:
45
נכיר את פרטיהן של מערכת "פיר וורן" הכנענית ושל ניקבת השילוח היהודאית, את מקורן ויעדן, את דרכי חציבתן – ואת תאריכה של החציבה, הנדון במחקר יותר מ-150 שנה.
19.11.2023, ו' בכסלו
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר עמית דגן
מחיר קורס בודד:
45
האירועים הסוערים שהתרחשו באזורנו במהלך המאה התשיעית לפסה"נ הובילו לשינוי מהותי במאזן הכוחות בין ערי פלשת לבין ממלכת יהודה. נסקור את האירועים ואת התהליכים שהובילו אליהם, נכיר את העדויות הארכיאולוגיות לתקופה ונעמוד על השלכות שינויים אלו על מערכת היחסים בין ערי פלשת וממלכת יהודה.
26.11.2023, י"ג בכסלו
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר דניאל וינשטוב
מחיר קורס בודד:
45
בתנ"ך תיאורים רבים של הקרבת תינוקות למולך בידי הוריהם, מנהג שאומץ מהכנענים יושבי הארץ. במחקר נחלקו הדעות בין הסבורים שאכן הדבר התקיים, לבין חוקרים הסבורים שכלל לא היה. נעסוק בעדויות השונות על התופעה במקרא ובכתובות כנעניות, בארכיאולוגיה ובספרות הקלאסית.
03.12.2023, כ' בכסלו
18:00 - 19:00
הדרכה: מרצה: סער גנור, רשות העתיקות
מחיר קורס בודד:
45
קיומה או אי קיומה של הרפורמה הפולחנית בימי שלטון חזקיהו, בשלהי המאה השמינית לפנה"ס, היה נתון בוויכוח במשך שנים ארוכות וגם במחקר הארכיאולוגי יש שפקפקו בקיומה. לאחרונה, נחפר שער בתל לכיש ובו ממצא השופך אור חדש על הרפורמה הפולחנית של חזקיהו. נעסוק בממצא זה ובממצאים נוספים אשר מהווים עדות לרפורמה פולחנית ביהודה בתקופה המיוחסת לשלטון […]
17.12.2023, ה' בטבת
18:00 - 19:00
הדרכה: מרצה: ד"ר יפעת טהרני
מחיר קורס בודד:
45
החלטתו של חזקיהו מלך יהודה למרוד באשור, הכוח הפוליטי הגדול שידע העולם העתיק, הייתה מן הגורליות בתולדות ישראל בימי בית ראשון. מסע העונשין של סנחריב הביא חורבן והגליות, פחד ואימה על ממלכת יהודה ובנות בריתה. נוכח ההרס הרב, מתייחד מקומה של ירושלים שלא נכבשה בעת המסע ושלא סופחה לאימפריה האשורית. נספר על שעה גורלית זאת […]
24.12.2023, י"ב בטבת
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר עומרי עבאדי
מחיר קורס בודד:
45
מקבר דוד המלך ועד קברי פשוטי העם: איך קברו הירושלמים בימי הבית הראשון? האם השתנו דרכי הקבורה מימי ה'התנחלות' לימי המלוכה? נכיר את צורות הקבורה בממלכת יהודה ובירושלים בימי הבית הראשון, נציג ממצאים נבחרים, ונבחן את ההקשרים החברתיים והאתניים המסומלים בקבורה – כיצד שימש הקבר לעיצוב אידיאולוגיות וזהות חברתית ולסימולן. מרצה: ד"ר עמרי עבדי
31.12.2023, י"ט בטבת
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר הלל מאלי.
מחיר קורס בודד:
45
ירושלים נשקפת מבעד לנבואות ישעיהו כעיר עטופת חלומות ותקוות. חלומות אלו נרקמו והתגבשו על אדמה הבוערת בתבערת מסעות הכיבוש האשוריים, שהותירו את ירושלים כ'סוכה בכרם'. נעסוק ביחס בין התהליכים הפוליטיים הדרמטיים שהתרחשו ב'מאה האשורית' לבין יצירת הדימויים המכוננים של עיר הצדק והשלום.
07.01.2024, כ"ו בטבת
18:00 - 19:00
הדרכה: שוע קיסליביץ'
מחיר קורס בודד:
45
חפירות בתל מוצא בשלושת העשורים האחרונים חשפו את שרידיו של מרכז כלכלי–דתי שבמרכזו סדרת מקדשים, עם מתקנים וחפצים, שהתקיים לאורך ימי הבית הראשון ועד לתקופה הפרסית. זוהי תגלית ייחודית המעידה על קיומה של יחידה טריטוריאלית סמוך לירושלים שבה התפתחה חברה מורכבת. נכיר את הממצאים מתל מוצא ואת משמעותם, ביחס למקדש בירושלים בימי הבית הראשון.
14.01.2024, ד' בשבט
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר שמואל בהט
מחיר קורס בודד:
45
בהרצאה נבחן את המסורת על כיבוש ירושלים בימי דוד, את הרקע ההיסטורי והאידיאולוגי שלה. כל זאת על רקע מסורות אחרות על כיבוש העיר שהיו קיימות בעבר, שטושטשו תוך שהן מותירות אחריהן סימנים.
21.01.2024, י"א בשבט
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' עודד ליפשיץ.
מחיר קורס בודד:
45
נבחן את הממצאים הארכיאולוגיים מהמאות השישית והחמישית לפנה"ס ואת המציאות ההיסטורית שהתקיימה ביהודה בפרק הזמן הזה. נשווה זאת לתיאורים המקראיים על אותו פרק זמן, במטרה להבין מי עיצב את התיאורים הללו ומתי, לאיזו מטרה ולאיזה קהל יעד.
28.01.2024, י"ח בשבט
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' יובל גדות
מחיר קורס בודד:
45
המאה השמינית לסה"נ פותחת תקופה בת יותר מ-400 שנים בהן ירושלים ויהודה התקיימו תחת שלטון אימפריאלי. יחסים אלו הובילו לעתים לפריחה ולעתים להרס וחורבן. בתוך החברה היהודאית התנהל ויכוח עד כמה להתמזג ועד כמה להתבדל תרבותית ופוליטית, והדי הוויכוח מצויים בתנ"ך. נתמקד ב-150 השנים שבהן הייתה יהודה ממלכה ואסלית של האימפריה האשורית והבבלית ונכיר עדויות […]
04.02.2024, כ"ה בשבט
18:00 - 19:00
הדרכה: יעקב ביליג, רשות העתיקות
מחיר קורס בודד:
45
לקראת הקמת מרכז המבקרים 'בית שץ' ברכס ארמון הנציב, נתגלו שרידי מתחם מפואר שנבנה לקראת סוף תקופת מלכי יהודה באתר הצופה לעבר עיר דוד והר הבית. בין השרידים שנתגלו היו פריטים אדריכליים מפוארים, שבעזרתם ניתן לשחזר את חלקי המבנה, ותגליות מגוונות ומפתיעות הנוגעות לכמה תחומי מחקר.
11.02.2024, ב' באדר א'
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר שמואל בהט
מחיר קורס בודד:
45
נעסוק בשלבי החורבן לאור ובעזרת המקור המקראי והממצאים הארכאולוגיים.
18.02.2024, ט' באדר א'
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' חגי משגב
מחיר קורס בודד:
45
שבי ציון לא ידעו שהם פותחים תקופה חדשה בתולדות עם ישראל, והדבר העמיד אותם בפני הפתעות לא מעטות, חלקן לא נעימות. שאלות חדשות של זהות התעוררו, והכלים שבידם לא תמיד הספיקו להתמודדות החדשה הזו. נסקור מקצת מהאתגרים ומקצת מהתשובות, שחלקן משפיעות עלינו עד עצם היום הזה.
25.02.2024, ט"ז באדר א' תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: הרב ד"ר בני לאו
מחיר קורס בודד:
45
"מלאכי הוא עזרא": נעסוק בתקופה של חילופי הנהגת הרוח, מנביאים לחכמים.
דילוג לתוכן