תורת הסוד – מיסטיקה יהודית ועולמות הקבלה

תורת הסוד – מיסטיקה יהודית ועולמות הקבלה

תורת הסוד – מיסטיקה יהודית ועולמות הקבלה

על הרעיונות המרכזיים בקבלה, מושגיה ורעיונותיה, ועל היחס אליה בתקופות שונות.

בימי רביעי מדי שבוע
19:00 - 18:00
18 מפגשים
זום
מועד פתיחה: 06.03.2024, כ"ו באדר א' תשפ"ד
מחיר
₪630.00
כמות:
גמלאי/סטודנט
₪598.00
כמות:

מידע על קורס

מפגשי הקורס

לפירוט ההרצאות לחצו על לשונית ‘מפגשי הקורס’.

הקורס יעסוק ברקע להופעתה של המיסטיקה היהודית, למן ספרות ההיכלות והמרכבה במאות הראשונות לספירה, דרך הפולמוס בתקופת חז”ל על “ארבעה שנכנסו לפרדס”. נלמד על על החוויה המיסטית בעולמם של חז”ל, על הרעיונות המרכזיים של הקבלה, על כתביה העשירים ועולם המושגים הייחודי לה, ונעקוב אחר היחס לתורת הקבלה ולתורת הסוד בחוגים שונים של היהדות בתקופות שונות. נעסוק גם במפגש בין תורת הסוד היהודית ועולם המיסטיקה המוסלמי ובתיאולוגים נוצריים שאימצו את תורת הקבלה.
ייעוץ אקדמי: ד”ר אסף תמרי, סגן ראש מכון בן־צבי.

18 מפגשים מפגשי הרצאות | בימי רביעי מדי שבוע | 18:00-19:00

זום

מועד הפתיחה: כ"ו באדר א' תשפ"ד, 06.03.2024

מרצה / מדריך:

רכז/ת: סיגל בנגה


06.03.2024, כ"ו אדר א' תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' חביבה פדיה
מחיר קורס בודד:
45
נציג מבט ראשוני מתומצת על תורת הספירות ותפיסת האינסוף בקבלה, ונסקור את הממשק בין הקבלה לשאלות של תורת הנפש, תורת הפואטיקה ותפיסות עולם.
13.03.2024, ג' באדר ב' תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' צחי וייס
מחיר קורס בודד:
45
‘ספרות ההיכלות’ היא סוגה ספרותית המתארת בין השאר את מסעם של כמה חכמים בהיכלות השמימיים ואת עולם האלוהות עצמו. נכיר כמה מחיבורי ספרות ההיכלות ונקרא תיאורי מפגש בין בני האדם ובין האל ופמלייתו.
20.03.2024, י' באדר ב' תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' צחי וייס
מחיר קורס בודד:
45
‘ספר יצירה’ הוא חיבור קצר בן כמה עמודים שהשפיע רבות על ההגות היהודית מימי הביניים ואילך. נתוודע בצורה ראשונית לתכניו של חיבור מרתק זה, ללשונו, להקשרו ואף להשפעתו.
27.03.2024, י"ז באדר ב' תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר שרגא בר און
מחיר קורס בודד:
45
התרבות החז”לית היא תרבות של מחלוקת. נתחקה אחר ויכוח מהותי בין חכמים שונים על אודות הדרך המיסטית ונעמוד על המיסטיקה הייחודית העולה מהתבוננות בספרות חז”ל בכללה.
03.04.2024, כ"ד באדר ב' תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' גידי בוהק
מחיר קורס בודד:
45
נשמע על המיסטיקה והמאגיה בעולם היהודי בעת העתיקה, כפי שבאו לידי ביטוי בספרות ההיכלות, בספר הרזים, ובקמעות וקערות נגד שדים מארץ-ישראל ומבבל.
10.04.2024, ב' בניסן תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' משה אידל
מחיר קורס בודד:
45
אברהם אבולעפיה, מקובל שפעל בסוף המאה ה־13, טען שהיה גם נביא ומשיח ועיצב טכניקה מיסטית משלו.
17.04.2024, ט' בניסן תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר נעמה בן שחר
מחיר קורס בודד:
45
נציג את המרכזיות של תורת הסוד בחסידות אשכנז ונעמוד על האמביוולנטיות בין השימוש בשמות הקדושים של האל כפרקטיקה מאגית ובין השימוש בהם במסגרת ריטואל דתי נשגב.
01.05.2024, כ"ג בניסן תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' אבישי בר אשר
מחיר קורס בודד:
45
נספר על הופעתו של ספר הזוהר ועל הבשורה שהביא בהיבט הכתיבה על המסתורין ותפיסת המציאות. עולמו הצפוּן נוגע במסתרי הקיום, ברזי האלוהות, בסודות הבריאה ובמכמני האדם, ומציג בשילוב של דרשות וסיפורים השקפות מהפכניות בתחומים רבים של המחשבה הדתית (והדמיון).
08.05.2024, ל' בניסן תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' אבישי בר אשר
מחיר קורס בודד:
45
נעסוק בכמה מאפיינים ראשיים של גילוי המסתורין בדרשות ובמעשים שב”ספר הזוהר” ונציג את הקשרים ההדוקים שטווה הזוהר בין גילוי המשמעויות החבויות בתורה באמצעים פרשניים לבין חשיפת סודות האלוהות, בירור צפונות הנפש וגילוי הטעמים הנעלמים של הפרקסיס הדתי.
15.05.2024, ז' באייר תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' אבי אלקיים
מחיר קורס בודד:
45
הזרמים המיסטיים בקרב היהודים בארצות האסלאם בימי הביניים אחוזים בחבלי הזרמים המרכזיים במיסטיקה האסלאמית. נדון במאפיינים העיקריים של זרמים מיסטיים אלו, ובהם ר’ בחיי אבן פקודה – חובות הלבבות, ר’ אברהם בן הרמב”ם – המספיק לעובדי ה’,  ור’ דוד בן יהושע מימוני – מורה הפרישות.
22.05.2024, י"ד באייר תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר יהודית וייס
מחיר קורס בודד:
45
נעסוק בדמותו של גיום פוסטל, מזרחן ומיסטיקן נוצרי, חלק מקבוצת תיאולוגים נוצרים שאימצו את תורת הקבלה בתקופת הרנסנס. פוסטל האמין כי הוא פרי זיווג בין ישוע לבין השכינה, שהתגלמה בנזירה ונציאנית… על בסיס זה תרגם את הזוהר ללטינית וצירף לו פירוש משיחי רדיקלי.
26.05.2024, י"ח באייר תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר אסף תמרי
מחיר קורס בודד:
45
הקבלה הצפתית וגלות השכינה נתוודע לייחודיותה של הקבלה הצפתית, לסיבות להיותה משיאי היצירה הרוחנית היהודית בכל הדורות, ולמקומה של השכינה הגולה במסגרתה. נכיר את ר׳ משה קורדובירו ואת האר״י וכמה מרעיונותיהם המרכזיים. מרצה: ד”ר אסף תמרי
05.06.2024, כ"ח באייר תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר אורי ספראי
מחיר קורס בודד:
45
כינון ‘סדר קבלת שבת’ ע”י מקובלי צפת – שבמוקדו הפיוט ‘לכה דודי’ מאת המקובל ר’ שלמה אלקבץ, שמחת החתונה והאיחוד המחודש שבין החתן והכלה השמימיים, הלא הם הייחוד שבין הקב”ה ושכינתו.
19.06.2024, י"ג בסיון תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' יוסף שוורץ
מחיר קורס בודד:
45
גרשום שולם הגדיר את המאמץ הפרשני של חשיפת האמת הנוצרית בעמקי תורת הסוד היהודית בעת החדשה כ”אי הבנה יצירתית”. ננסה להוכיח שמדובר בתמונה מורכבת יותר, תוך התמקדות בכמה מהמנגנונים הפרשניים המרכזיים שמשמשים את הקבלה הנוצרית ובמתחים והסתירות שנובעים מהם.
26.06.2024, כ' בסיון תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: רועי הורן
מחיר קורס בודד:
45
החסידות היא תנועה שצמחה מתוך חוגי המקובלים, אך הציגה יחס חדש לכתבים אלו. נלמד על מחולל החסידות, הבעש”ט שגישתו כלפי החיים בכלל וכלפי הקבלה בפרט היתה חווייתית – והוא ביקש להפוך את הקבלה מידע אינטלקטואלי לעולם סוער.
03.07.2024, כ"ז בסיון תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: רועי הורן
מחיר קורס בודד:
45
המגיד ממזריטש ראה בקבלה תיאוריה המסבירה תהליכי מחשבה, יחסים חברתיים ורעיונות חינוכיים. ר’ נחמן מברסלב שילב בדרשותיו חוויות עזות עם פירושים מחוכמים לקבלת האר”י, ויצר תיאוריות חדשות בעבודת ה’ ובנתיבי העלייה הרוחנית.
10.07.2024, ד' בתמוז תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: ד"ר רחל ורצברגר
מחיר קורס בודד:
45
נסקור את מאפייני הרוחניות היהודית העכשווית, אשר מושפעת מגישות ניאו-קבליות מחד ומרוחניות ‘העידן החדש’ הגלובלית מאידך. נעקוב אחרי התפתחותה בקרב יהדות ארה”ב ונדון באופנים בהם היא נקלטה בתרבות ובחברה הישראלית.
17.07.2024, י"א בתמוז תשפ"ד
18:00 - 19:00
הדרכה: פרופ' בועז הוס
מחיר קורס בודד:
45
נבחן את תולדות המושג “מיסטיקה יהודית” ואת ההקשרים ההיסטוריים שהביאו לזיהוי הקבלה כמיסטיקה. נדון בהנחות התיאולוגיות הכרוכות במושג מיסטיקה, ובהשפעה של זיהוי הקבלה כמיסטיקה על מחקר הקבלה ועל תנועות קבליות עכשוויות.
דילוג לתוכן