צוות (אלפון פרטי קשר)

שם מלא תפקיד מחלקה
דינה גרוסמן
מנהלת מיזם ארץ חפץ ומרכזת אתרי האינטרנט של מחלקת אוצרות ותיעוד חזותי
אוצרות ותיעוד חזותי
דינה רוט
אשת תוכן במיזם ישראל הנגלית לעין
אוצרות ותיעוד חזותי
חן ברנט
רכזת סקר אמנות הקיר
אוצרות ותיעוד חזותי
ניצן פיליפסון
רכזת במיזם ישראל הנגלית לעין
אוצרות ותיעוד חזותי
נירית שלו־כליפא
מנהלת המחלקה
אוצרות ותיעוד חזותי
שחר פרבר־קלמן
אוצרת משנה ורכזת במיזם ארץ חפץ
אוצרות ותיעוד חזותי

דילוג לתוכן