ארץ חפץ – ישראל הנגלית לעין

מס’ 11793 במאגר מערכת גפ”ן

מטרת התוכנית היא לחזק את תחושות השייכות והמחויבות של התלמידים לסביבה ולערכי מורשת, ולעודדם להשתתפות פעילה בעיצוב הקהילה והחברה.

התוכנית פועלת בשני שלבים עיקריים, לאורך שתי שנות לימודים:

תחילה, התלמיד יכיר באופן חווייתי את המורשת בסביבת מגוריו, תוך דיאלוג ומפגש עם דמויות פעילות בהווה ובעבר; בהמשך, התלמידים יהיו לסוכני שינוי צעירים בקהילתם, בסיוע הכלים שרכשו בתוכנית – תוך חיזוק המעורבות והמחויבות לקשר הבין-דורי, לשימור המורשת ולטיפוח הסביבה והקהילה. התוכנית נערכת בשכונות ירושלים, בתמיכת מנח”י.

תת סל ‘מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים’: התוכנית מטפחת למידה חווייתית חוץ-כיתתית באמצעות סיור היוצר מפגש ושיח פעיל עם המורשת, הקהילה והסביבה, ובחינת השפעתם על הפרט והחברה: דמויות וגופים פעילים, תרבויות ונוף במרחב. כל זאת, תוך בירור סולם הערכים והזהות האישית, חשיפה לחיי הקהילה ולמעורבות התושבים בה.

תת סל ‘מנהיגות ומעורבות למידה’: התוכנית מעניקה לתלמידים היכרות מעמיקה עם סביבתם הקרובה תוך לימוד חווייתי ומפגש עם גופים ודמויות מפתח בקהילה, מלווים בשיח ובהצגת יוזמות חברתיות ומעורבות אישית. התוכנית מקנה כלים מגוונים ליצירת מנהיגות צעירה: העצמה אישית, חיזוק הזהות העצמית והקהילתית, ועידוד מעורבות ומודעות חברתית.

תת סל ‘תחומי מח”ר: מורשת, חברה ורוח’: התוכנית מעמיקה את היכרות התלמידים עם סביבתם הקרובה ומעניקה ידע מעמיק על האירועים, על הדמויות ועל המורשת של מרחב חייהם. זאת תוך התנסות בלמידה חווייתית הכוללת דיאלוג ומפגש, טיפוח זהות אישית וקהילתית וחיזוק תחושת השייכות לסביבה, לתושביה ולערכיה. בהמשך, התוכנית תוביל לטיפוח מנהיגות צעירה מקומית, הפועלת מתוך אחריות אישית וחברתית ומחויבות למורשת המקומית והלאומית.

לפרטים ולהזמנות: תרצה רבינוביץ 050-7439049 | tirza@ybz.org.il

 

דילוג לתוכן