ביקור במתחם יד יצחק בן־צבי

מס’ 13354 במאגר מערכת גפ"ן

מתחם יד בן־צבי, בשכונת רחביה בירושלים, כולל את מרחב החיים של הנשיא יצחק בן־צבי ומשפחתו במשך כארבעה עשורים, מהם יותר מעשור בתפקיד נשיא המדינה. האתר כולל את ‘צריף הנשיא’ – אתר מורשת לאומי. הביקור עוסק במוסד הנשיאות ובמשמעותו, בפועלו של יצחק בן־צבי כאזרח וכמנהיג בחקר המורשת ובשימור המגוון התרבותי בעם, ובפועלה של רחל ינאית בן־צבי למען נשים, ילדים, עולים ומתיישבים. הביקור באתר מסייע להכרת דמותם ותרומתם של בני הזוג בן־צבי ומלמד על הערכים והאתגרים המשתקפים מפועלם בימי היישוב והמדינה, כאזרחים ובימי הנשיאות.

באתר שלוש אפשרויות ללמידה חווייתית:

1. ‘איש המאה’ – דמות הנשיא יצחק בן־צבי על שטר 100 ₪ (הישן), כמשקפת את פועלו וערכיו כמנהיג וכאדם באמצעות חקר הציורים והטקסטים על השטר, ובחינת שטרות הכסף כשיטת הנצחה.

2. ‘איש העם’ – יצחק בן־צבי כמייצג תכונות וערכים כגון מנהיגות, צניעות, חיבור למורשת, ציונות, מעורבות חברתית, חלוציות, אהבת האדם, ועוד.

3. סיור משולב – במתחם צריף הנשיא ובשכונת רחביה, בדגשים שונים (מנהיגות, ציונות, חלוציות, בעקבות נשים ועוד).

בתת סל פעילויות העשרה ותרבות: יצחק בן־צבי דגל בהיכרות מעמיקה עם התרבויות והמסורות השונות בארץ-ישראל ובעם היהודי על תפוצותיו – כאדם, כחוקר וכנשיא. רוח זו הובילה ליצירת מרחב ישראלי רב-תרבותי, המכיר ולומד את האחר תוך שמירה על המסורת הייחודית בצד הזהות האישית. במסגרת ביקור במתחם צריף הנשיא ניתן לשלב סדנה ייחודית והצגה חווייתית, המסייעות להתחקות אחר יצירות האמנות ברחבי המתחם והערכים שהן מייצגות.

בתת סל מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים: ביקור במתחם צריף הנשיא מזמן דיון בתחומי מורשת הארץ, העם היהודי והחברה בישראל, העושר התרבותי בישראל ועוד. הלמידה נעשית דרך חוויה והתנסות המלווה בחשיבה ביקורתית, ניתוח ויצירתיות, בדגשים שונים. מרחב הצריף מתכתב עם המציאות הישראלית ומהווה קרקע פורייה לטיפוח שייכות לחברה, לקהילה ולמדינה, לבחינת סולם הערכים האישי ולעידוד התלמידים לאזרחות מעורבת, מכבדת ופעילה.

בתת סל תחומי המח”ר – מורשת, חברה ורוח: ביקור במתחם צריף הנשיא דרך למידה חווייתית (סדנה או סיור) יוצר מרחב המאפשר דיאלוג ושיתוף שמביאים לגיבוש הזהות האישית, לחידוד ערכים ולחיזוק תחושת השייכות לעם, לארץ ולמורשת התרבותית, בהקשר של מדינת ישראל, עשייה ציונית ואתגרים חברתיים.

לפרטים ולהזמנות: תרצה רבינוביץ 050-7439049 | tirza@ybz.org.il

 

דילוג לתוכן