מובילים – מורשת, קהילה, סביבה וקשר בין־דורי

מס’ 15017 במאגר מערכת גפ”ן

התכנית מביאה לתיעוד בקהילה, יצירת קשר בין־דורי והתבוננות סקרנית אל העבר הרחוק והקרוב, דרך יצירת מאגר תמונות וחפצים מקהילות ישראל בארץ ובעולם (והנגשתו לקהל הרחב). התיעוד הוא הרפתקה של גילוי ההיסטוריה האישית והלאומית באמצעות תצלומים וחפצים, הנמצאים בכל בית, ומטרתו לחזק את השותפות והשייכות לסיפור המורשת הישראלי לדורותיו. שילוב תלמידים בעבודת האיסוף, התיעוד וההצגה מלמד מיומנויות חקר והתבוננות ומוביל להידוק הקשר של התלמידים אל מורשתם, משפחתם וקהילתם.

תת סל מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים: ההשתתפות במפעל תיעוד מספקת התנסות עצמאית בחיפוש וחקר עצמי, ביצירת דיאלוג על התרבות והמורשת האישיים והמשפחתיים, ובארגון הידע לצורך שימורו והנחלתו. התלמידים יחוו הצלחה במעשה המתבסס על שיתוף בין החברה, הערכים והקהילה, יחושו אחריות ומעורבות אישית ויחדו את סולם הערכים האישי. זאת, תוך חשיפה לנכסי תרבות ומורשת והשתתפות פעילה בשימורם למען הדורות הבאים.

תת סל תחומי המח”ר: מורשת, חברה ורוח: השתתפות התלמידים במפעלים לתיעוד ולשימור נכסי מורשת חזותיים מחזקת את תחושת השייכות לשורשים, את האחריות ואת המחויבות לשימור המורשת והתרבות ולהנחלתן הלאה. עבודת איסוף החומרים, מחקרם, תיעודם והצגתם יוצרת תהליך למידה תוך התנסות בשימור מורשת וחשיפה לסיפורים משפחתיים וקהילתיים. התכנית מעניקה כלים לחקר אוצרות מורשת, לשימורם ולהבנת הערכים הטמונים באחריות האישית והקהילתית של התלמידים להמשך שרשרת הדורות.

תת סל מנהיגות ומעורבות למידה: השתתפות התלמידים במיזמים לשימור נכסי מורשת חזותיים מאפשרת התנסות במעורבות חברתית ייחודית, הדורשת שיח, חקר עצמאי ודיאלוג, תוך יצירת שיתוף פעולה וחיבור אישי לחברי המשפחה והסביבה (שהם מקור המידע). התנסות זו מחזקת את המעורבות האישית של התלמידים בשימור המורשת ומאפשרת לחזק את תחושת השליחות החברתית והקהילתית תוך רכישת כלים והתנסות ברתימת הסביבה למטרה זו.

לפרטים ולהזמנות: תרצה רבינוביץ 050-7439049 | tirza@ybz.org.il

 

דילוג לתוכן