רוח ירושלמית – סיורים בנושא חברה ורוח

מס’ 12754 במאגר מערכת גפ”ן

בירושלים ניתן לפגוש שלל סיפורים, דמויות ואירועים מתקופות שונות בהיסטוריה. בסיורים שנערוך בשטח נעסוק בסוגיות של חברה, מורשת ורוח ונפתח שיח ערכי שיתרום ליצירת זהות אישית וקהילתית ולחיזוק תחושת השייכות של התלמידים לקהילה, למורשת ולמדינה. זאת, תוך לימוד חווייתי בשטח והיכרות עם אנשים, אירועים ואתרים בירושלים.

תת סל ‘פעילויות העשרה ותרבות’: האמנות החזותית בירושלים מדגימה את עושר התרבויות והמסורות, הקהילות והקולות בישראל. דרך המפגש עם מוצגים אמנותיים ועם סיפורם ההיסטורי והחברתי, נפתח דיון באופייה ובהרכבה המגוון של החברה הישראלית ונכיר פלטפורמות שונות לביטוי מורשת, ערכים ודעות במרחב הציבורי.

תת סל ‘מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים’: ירושלים מזמנת מפגשים עם תרבויות וקהילות, דתות ודרכי חיים מגוונות. המשתתפים יתנסו בהתבוננות במרחב ובלמידה פעילה, שמטרתה לבחון את המציאות הישראלית ולעורר אותם לעיסוק בסוגיות ערכיות של זהות אישית ולאומית, מעורבות אזרחית וחברתית, ועיצוב דמותם העתידית כאזרח בוגר.

לפרטים ולהזמנות: תרצה רבינוביץ 050-7439049 | tirza@ybz.org.il

דילוג לתוכן