פנקסים

ביזמת יהודים הולנדיים ובראשם ר’ צבי הירש לעהרן, בנקאי עשיר, במטרה לרכז את גביית ( 1809) הארגון הוקם בשנת תק”ע כספי התמיכה ביהודי ארץ-ישראל במערב אירופה. הארגון פעל -בעיקר- לאורך כל המאה התשע-עשרה, בדרך מודרנית ויעילה .שהביאה להגברה ניכרת של איסוף הכספים לטובת יהודי ארץ-ישראל , ארגון הפקוא”מ שמר בקפדנות על כל התיעוד שקיבל והעתקי המכתבים ששלח לאלפי מכותבים, ביניהם גם לבתי מלוכה .ממשלות, שגרירים וקונסולים שהיה להם עניין וקשר עם ארץ-ישראל חוץ מהכרך הראשון לשנים1870-1826 [ פנקסים גדולים ובהם אלפי העתקי אגרות מן השנים 15 חלק מהארכיון , הכולל נתגלה באמסטרדם לאחר מלחמת העולם השניה, ומצוי היום בספריית יד יצחק בן-צבי בירושלים. אוסף זה מהווה 1825-1809] .את המקור ההיסטורי החשוב ביותר לחקר תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל במאה התשע-עשרה

דילוג לתוכן