הרצאה בסדרה אוצרות בספרייה: לדבר לאדינו בניו יורק

הרצאה בסדרה אוצרות בספרייה: לדבר לאדינו בניו יורק

קהילות היהודים הספרדים בניו יורק בתחילת המאה ה־20

בשנות ההגירה הגדולות לארצות הברית, בסוף המאה ה־19 ותחילת המאה ה־20, הגיעו לארצות הברית עשרות אלפי יהודים ספרדים מתורכיה ומארצות הבלקן. קהילות אלו בלטו בנוף ההגירה היהודי האשכנזי בלואר איסט סייד של ניו יורק, ופיתחו חיי קהילה וחברה ייחודיים שהמשיכו בהרבה צורות את המסורות והתרבות מהמולדת שמעבר לאוקיינוס. ייחודיות זו נבעה בין היתר מגאוותם במולדת התורכית ובשורשים הספרדיים העמוקים, והשתקפה בעיתונות הלאדינו המקומית. נדון בקשיי ההגירה ובשאלת ההשתלבות והאמריקניזציה של היהודים הספרדים בארה”ב מול שמירת הזהות המסורתית.
מרצה: ד”ר מרב בלאיש, אוניברסיטת בר-אילן

ד”ר לביא שי ואביעזר טוטיאן מספריית יד בן-צבי יציגו חומרים מעניינים מאוצרות הספרייה המאירים זוויות שונות של יהודים שהיגרו לעולם החדש ועל הקשרים בין יהודי ארצות הברית לעולם הישן ולארץ ישראל.

תמונה: לה אמיריקה, 1.10.1913

דילוג לתוכן