אוצרות בספרייה: יהדות מרוקו ומעצמות אירופה במאה ה־19

אוצרות בספרייה: יהדות מרוקו ומעצמות אירופה במאה ה־19

הרצאה במסגרת הסדרה ‘הרצאות בספרייה’

חיילי ספרד ויהודי העיר תטואן

בין השנים 1860 עד 1862 שהו חיילי הצבא הספרדי בעיר תטואן שבמרוקו, לאחר כיבושה מידי סולטנות מרוקו השריפית במלחמת ספרד-מרוקו. במהלך שהותם נוצרו קשרים שונים בינם לבין האוכלוסייה היהודית של העיר שכללה ברובה צאצאים של מגורשי ספרד, שדיברו ‘חכיתיה’ – ניב עתיק של השפה הקסטליאנית, אשר איפשר להם לתקשר ישירות עם החיילים הספרדים. למעשה מדובר היה במפגש המוני ראשון לאחר הגירוש של 1492 בין צאצאי המגרשים מספרד לבין צאצאי המגורשים. נעסוק ברקע למפגש זה, בדעות שהביעו הקצינים הספרדים על היהודים שבהם פגשו ותוצאות מפגש זה לגבי התפתחות היחסים בין היהודים לספרדים בהמשך המאה התשע-עשרה.
מרצה: ד”ר ניתאי שנאן, הספרייה הלאומית

השפעת המעצמות האירופאיות על מרוקו ועל יהודיה במאה ה־19

עדויות מסקרנות ומקורות ראשוניים על המפגש הבין־תרבותי מאוצרות הספרייה והארכיון
מרצים: אביעזר טוטיאן וד”ר לביא שי, ספריית יד בן-צבי

דילוג לתוכן