היבטים פסיכולוגיים של השתתפות במלחמה

היבטים פסיכולוגיים של השתתפות במלחמה

מאז מלחמת יום כיפור אני עוקבת בהתרשמות מהחומר העולה בקבוצות טיפוליות ובראיונות אישיים. תמונת האורך מרמזת על תהליכי עומק חברתיים שהתרחשו במשך 50 השנה האחרונות. בהרצאתי אתרכז בהתפתחות המשמעות של שלושה ממדים פסיכולוגיים: חוזק וחולשה – מיהו גיבור ומהי טראומה? נשיות וגבריות – מה יודעות נשים ואימהות על המלחמה? אינדיבידואליות וקולקטיביות – זרמי עומק בחברה הישראלית.

דילוג לתוכן