ועדת אגרנט: דימוי ומהות

ועדת אגרנט: דימוי ומהות

נערוך מבוא כללי על ההבדלים בין ועדת חקירה ממלכתית ובין בית משפט, ובין ועדות חקירה שונות על-פי היקף עבודתן. נבחן כיצד הוקמה הוועדה? מה היה דימויה בתקשורת? ומה היו ציפיות הציבור ממנה? מה היו מגבלותיה? מה היו שיטות עבודתה ומה היו טעויותיה ושגיאותיה.

דילוג לתוכן