ממלחמה לשלום? השפעת מלחמת יום הכיפורים על הימין הציוני

ממלחמה לשלום? השפעת מלחמת יום הכיפורים על הימין הציוני

מלחמת יום הכיפורים הטביעה את חותמה על החברה הישראלית ועל הימין הציוני. ההרצאה תעקוב אחר שתי תגובות הפוכות בקרב החוגים הניציים בישראל למלחמה: הליכוד, מפלגה שהוקמה זמן קצר לפני המלחמה, פנתה בעקבותיה לכיוון פרגמטי יותר. המלחמה העקובה מדם עוררה, כבר בעודה באופוזיציה, שיח פנימי ער בתוך הליכוד שסימן את השלום כיעד לאומי חיוני שעל המפלגה לקדם באמצעות מעבר מעמדה דוגמטית יחסית לגישה פרגמטית. תהליך זה עמד בבסיס המהלך המדיני המהיר שנפתח מול מצרים זמן קצר לאחר המהפך. בה בעת, חוגים ניציים אחרים, ובראשם גוש אמונים, ראו במלחמת יום הכיפורים, גורם שמחייב לדבוק במחויבות לתפיסה של ארץ ישראל השלמה ולקבוע עובדות בלתי הפוכות בכל הקשור להתנחלות בשטחים. ההרצאה תבחן בין היתר את עמדת המעורבים השונים בפרשת סבסטיה.

דילוג לתוכן