אלם

מפא"י לנוכח השואה 1942-1939
אשכולי (וגמן) חוה

תקציר הספר

זה שנים רבות מתנהל ויכוח ציבורי על התייחסות היישוב בארץ לשואת יהודי אירופה. למקום המרכזי שתופסת מפא"י – המפלגה ששלטה במוסדות הלאומיים והיישובים – בוויכוח זה, מוקדש הספר שלפנינו. ההנהגה הציונית ניצבה בעת השואה בפני דילמה קשה – האם להמשיך במפעל להגשמת החלום של הגאולה הציונית, או להיענות לצורך הדחוף להציל את עיקר הקיבוץ היהודי בגולה.
הביקורת העזה, שהוטחה מכל עבר על היישוב ומוסדותיו, ראויה היתה לבחינה מחקרית מעמיקה. ד"ר אשכולי בחרה להתמקד בהתייחסותה של מפא"י לשואה בשנים הראשונות של המלחמה, שנים שהיו טרם – שואה, אולם היו בשנים אלו ידיעות מספיקות על כליונו של העם היהודי ברעב, בחולי ובהתעללות, והיה ברור שנדרשים מעשי עזרה והצלה.
 

שנת הוצאה: תשנ"ד / 1994
מספר עמודים: 410
מק"ט:
דילוג לתוכן