אלכסנדר מוקדון וראשית ההתייוונות בארץ ישראל

אלכסנדר מוקדון וראשית ההתייוונות בארץ ישראל

נתבונן במעבר מימי שלטון פרס אל כיבושיו של אלכסנדר מוקדון: נשמע על מפגש ראשון של ארץ-ישראל וירושלים עם העולם היווני, שפתו ותרבותו, ועל תהליכי ההתייוונות והשפעתם על הקהילה היהודית בארץ-ישראל.

מרצה: ד”ר מנחם בן־שלום

דילוג לתוכן