ספרי המקבים – מי כתב והיכן?

ספרי המקבים – מי כתב והיכן?

ספרי המקבים, הנותנים לנו ידע רב על התקופה החשמונאית, הם חלק מן ‘הספרות החיצונית’ בימי הבית השני. ננסה להבין מיהם הכותבים של ספרים אלה והיכן נכתבו, ונדון בנוסח כתיבתם ובעיקרי תוכנם.

מרצה: פרופ’ אייל בן־אליהו

דילוג לתוכן