ארץ-ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי – כרך שני

ארץ-ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי – כרך שני

ארץ-ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי – כרך שני

המימצא הארכאולוגי והאמנותי
צפריר יורם

תקציר הספר

ספר זה מבקש להציג במבט כולל את המימצא הארכאולוגי והאמנותי של ארץ-ישראל בתקופה הרומית המאוחרת ובתקופה הביזאנטית.
הספר מחולק לשני חלקים על פי התקופות הללו.
שני החלקים קרובים זה לזה מבחינת המבנה אך אינם זהים. נושאים אחדים, כגון הערים ובנייתן, הביצורים, בתי המגורים, בתי הכנסת והאמנות, זוכים לדיון מקביל בכל אחד משני החלקים. נושאים אחרים מופיעים על פי טבעם רק באחד מן החלקים: המקדשים נדונים בחלק הדן בתקופה הרומית ואילו הכנסיות והמנזרים בחלק הדן בתקופה הביזאנטית.
התחום הגיאוגראפי בו דן הספר הוא המרחב התרבותי הארץ-ישראלי.
 

שנת הוצאה: תשמ"ח / 1988
מספר עמודים: 468
מק"ט:
דילוג לתוכן