סיפורי בדים – שטיחים ואמנות הטקסטיל באסלאם

סיפורי בדים – שטיחים ואמנות הטקסטיל באסלאם

"לפרוש שטיח אדום" לכבוד אדם נשוא פנים זו פעולה המביעה את הכבוד הרב אשר חולקים לו. מנהג זה נשען על מסורת ארוכת שנים שבה שימש השטיח סמל למעמד וכוח (שלטוני או רוחני) בתרבות האסלאם. בהרצאה זו נציג את המרכזיות של טקסטילים ושטיחים בתרבות ארצות האסלאם, נדון בשימושים שלהם בחיי היום יום, בעיצובם ובדרך בה נוצרו.
*באופן חד־פעמי, ההרצאה תתחיל בשעה 16:00

דילוג לתוכן