הרב שך: פרק חדש בחרדיות הישראלית

הרב שך: פרק חדש בחרדיות הישראלית

הרב אלעזר מנחם שך (2001-1898) חי את המאה ה־20 כולה, ראה שתי מלחמות עולם ומלחמות ישראל-ערב, עולם ישיבות פורח ונחרב ואז מתחדש, ועוד. מתוך חוויות חייו הוא עיצב את השקפת עולמו, השוללת את האלימות, מתנגדת לאידיאולוגיות המודרניות ורואה את לוז קיומו של העם היהודי בלימוד התורה. בשנות השבעים לחייו הוא נעשה מנהיגו של המגזר הליטאי, ולמעשה של העולם החרדי, וניסה לכפות את 'ההשקפה הטהורה' על העולם החרדי כולו. מאבקיו הביאו לאינספור סכסוכים ופילוגים, אך השפיעו השפעה ארוכת טווח על היהדות החרדית. באותה תקופה, עם כניסת אגודת ישראל לממשלת הליכוד (1977), עלתה השפעתו של הציבור החרדי על הפוליטיקה הישראלית ועל חיי החברה הישראלית הרחבה, עד היום.

דילוג לתוכן