התשובה הרציונלית למצוקה האמוציונלית: על תנועת שס

התשובה הרציונלית למצוקה האמוציונלית: על תנועת שס

כוחו של הציבור החרדי במערכת הפוליטית גדול משיעורו באוכלוסייה. ועדיין ישראלים רבים, שמשרתים בצבא ועובדים לפרנסתם, מצביעים עבור מפלגה שעיקר מרצה מופנה לטובת החברה החרדית. ההסברים לתופעה מגוונים, ונוגעים בתחומים שונים ובהם גם מיסטיקה, כריזמה ותודעה כוזבת. נעמוד על מקורות ההצבעה לש”ס ברמה הארצית והמקומית, ועל הסיבות לכך שאוכלוסיות לא חרדיות מצביעות לש”ס כבר שלושה עשורים.

דילוג לתוכן