מוראה של מלכות: מדינה, משטרה והדילמה החרדית

מוראה של מלכות: מדינה, משטרה והדילמה החרדית

אין זה סוד כי היחסים בין החברה החרדית למשטרת ישראל מתאפיינים במורכבות גדולה: מחד, כחלק מקבוצות המיעוטים שיחסן למדינה, מוסדותיה וכחלק מזה, גם יחסה למשטרה מאופיינים בחשדנות, עוינות ובאמון נמוך. מאידך החברה החרדית וקבוצות מיעוטים נוספות נזקקות, לעיתים, לשירותי המשטרה במצבי חירום ובחיי היום-יום מול איומים שונים עימם אינן יכולות להתמודד לבדן.
כך, נוצרה הדילמה המאפיינת (גם) את החברה החרדית, בנוגע לנכונות לקבל את סמכות המשטרה או לשתף פעולה עימה.
ההרצאה תסקור דילמה זו במקביל לתהליכים בחברה החרדית של התקרבות והזדהות עם המדינה ובהכרה הגוברת בצורך בשיטור אפקטיבי.

דילוג לתוכן