התקדשותה של ירושלים במקרא

התקדשותה של ירושלים במקרא

בניגוד לסיפורי כינון קדושה של אתרים כגון שכם, חברון ובית אל, בולט היעדרה של ירושלים מהתורה בכלל ומסיפורי האבות בפרט. סיפור הקדושה של ירושלים ‘נדחה’ לימי דוד, אך מדוע נדחתה ירושלים מסיפורי הקדושה הקשורים לאבות האומה? האם היה פעם סיפור קדושה שכזה, אך טושטש? נעסוק במיתוג ירושלים כ’עיר הבחירה’ מול ‘עיר הבכורה’, במניעים למיתוג זה וברמזים לתפיסות אחרות.

דילוג לתוכן