כיבוש ירושלים במקרא

כיבוש ירושלים במקרא

ספר יהושע וספר שופטים מתארים את כיבוש כל הארץ בידי בני ישראל, אך בשניהם נכתב בפירוש כי ירושלים נותרה 'יבוסית'. לפי ההיסטוריוגרפיה המקראית, ירושלים נכבשה רק בימי דוד (ותיאורו כולל ניסוחים אניגמטיים). 'דחיית' כיבוש ירושלים לימי דוד הופך אותה לכיבוש האחרון בארץ המובטחת. נבחן את המסורת על כיבוש ירושלים בימי דוד ואת הרקע ההיסטורי והאידיאולוגי שלה, על רקע סימנים למסורות אחרות על כיבוש העיר שטושטשו.

דילוג לתוכן