קבורה ביהודה ובירושלים בימי בית ראשון

קבורה ביהודה ובירושלים בימי בית ראשון

מקבר דוד המלך ועד קברי פשוטי העם: איך קברו הירושלמים בימי הבית הראשון? האם השתנו דרכי הקבורה מימי ה'התנחלות' לימי המלוכה? נכיר את צורות הקבורה בממלכת יהודה ובירושלים בימי הבית הראשון, נציג ממצאים נבחרים, ונבחן את ההקשרים החברתיים והאתניים המסומלים בקבורה – כיצד שימש הקבר לעיצוב אידיאולוגיות וזהות חברתית ולסימולן.

דילוג לתוכן