קורבנות אדם בירושלים: היו או לא היו?

קורבנות אדם בירושלים: היו או לא היו?

בתנ”ך תיאורים רבים של הקרבת תינוקות למולך בידי הוריהם, מנהג שאומץ מהכנענים יושבי הארץ. במחקר נחלקו הדעות בין הסבורים שאכן הדבר התקיים, לבין חוקרים הסבורים שכלל לא היה. נעסוק בעדויות השונות על התופעה במקרא ובכתובות כנעניות, בארכיאולוגיה ובספרות הקלאסית.

דילוג לתוכן