כיבוש ירושלים במקרא

כיבוש ירושלים במקרא

בהרצאה נבחן את המסורת על כיבוש ירושלים בימי דוד, את הרקע ההיסטורי והאידיאולוגי שלה. כל זאת על רקע מסורות אחרות על כיבוש העיר שהיו קיימות בעבר, שטושטשו תוך שהן מותירות אחריהן סימנים.

דילוג לתוכן