הנגב

אדם וסביבה לאורך הדורות
בעריכת: פלג רות

תקציר הספר

הנגב – חלקו הדרומי של מדינת ישראל – הוא הגדול באזורי הארץ אך הקשה ביותר להתיישבות מפאת תנאיו הטבעיים. הנגב הוא האזור המעמיד בפנינו בו זמנית, הן את אתגר הפיתוח והן את המחויבות לשמר גם לדורות הבאים מרחבי הוד קדומים שיד אדם לא נגעה בהם.
ספר הנגב פורס בפנינו את מאפייניו הטבעיים של הנגב, מעמיק בתיאורי הנוף ומסביר את התהוותם מבחינה גאולוגית והשתנותם בעקבות תנאי האקלים. הספר מרחיב בהסבר כיצד פני הנוף והאקלים מחייבים הסתגלות האדם, החי והצומח לתנאי המדבר.
על אף תנאיו הקשים, היה המדבר מקום חיות לאדם מאז הימים הפרה-היסטוריים. בעזרת המקורות המקראיים והספרותיים השונים והמידע הארכאולוגי, נפרסים תולדות האזור לכל תקופותיו.
השינויים העוברים על הנגב במאה השנים האחרונות מוצאים ביטוי במעבר הבדווים מנוודות ליישובי קבע, ובהפרחת השממה – החל מראשית ההתיישבות היהודית בימי טרום המדינה, ובהמשך בהרחבת היישוב עם הקמת המדינה בימי העלייה הגדולה.
תכנית "נגב של צמיחה" מקדמות את הנגב לחזית הפיתוח של המדינה.
 

שנת הוצאה: תשס"ד / 2004
מספר עמודים: 356
מק"ט:
דילוג לתוכן