‘שאו ציונה נס ודגל’: כניסת התנועות האסלאמיות למזרח ירושלים

‘שאו ציונה נס ודגל’: כניסת התנועות האסלאמיות למזרח ירושלים

מזרח ירושלים היא מרחב אנושי וגיאו־פוליטי מרתק וייחודי ובו שלל מתחים ואתגרים. מבט על התנועות הפוליטיות הפעילות ברחוב המזרח ירושלמי מראה כי אם עד לשנות ה-90 נשלט הרחוב המזרח ירושלמי על ידי גורמי כוח המזוהים עם הצד הלאומי־חילוני (דוגמת פתח, החזית העממית והחזית הדמוקרטית), מראשית המאה ה־21 ניתן לראות גידול מתמיד בכוחן ובהשפעתן של תנועות אסלאמיות במרחב המזרח ירושלמי – דוגמת חמאס, חזב אל־תחריר ועוד. נסקור את התהליכים שחלו ואת השפעתן התנועות על שלל השחקנים בזירה, כולל ישראל.

דילוג לתוכן