בונים לאום – קריה, מוזיאון ופרלמנט

בונים לאום – קריה, מוזיאון ופרלמנט

ישנן ערי בירה "טבעיות" – בהן המוסדות משולבים בין בתי העיר, ויש "חדשות" (או "מלאכותיות") – בהן יש הזדמנות לתכנון קריה נפרדת. זהו המקרה של ירושלים, למרות עתיקותה. נתחקה אחר לידתה של תוכנית הקריה הלאומית במערב העיר ועיצובם של הכנסת ומוסדות המדינה והלאום ('בנייני האומה' ומוזיאון ישראל).

דילוג לתוכן