ההתיישבות הסורית בגולן עד 1967 – נדחה

ההתיישבות הסורית בגולן עד 1967 – נדחה

עד מלחמת ששת הימים, היה הגולן זרוע כפרים של מגוון עדות בגדלים שונים. נדון מתי הוקמו כפרים אלו ומדוע ננטשו, מה אפשר לראות בשטח כיום – והיכן אפשר לראות את מה שכבר איננו.

דילוג לתוכן