מבראשית: ראשיתה של התיישבות הישראלית בגולן

מבראשית: ראשיתה של התיישבות הישראלית בגולן

ההתיישבות היא המשכה של המלחמה, ומשנסתלקו החיילים הגיעו המתיישבים. נשמע כיצד החל מפעל ההתיישבות הישראלי בגולן, יוזמה מקומית ואקראית או מימוש תכנית סדורה וממלכתית?

דילוג לתוכן