יהודים בבית המשפט המוסלמי-מאה 19

יהודים בבית המשפט המוסלמי-מאה 19

יהודים בבית המשפט המוסלמי-מאה 19

חברה, כלכלה, וארגון קהילתי בירושלים העות'מנית - המאה התשע-עשרה
כהן אמנון

תקציר הספר

הפרוטוקולים המפורטים של ארכיון הקאדי המוסלמי מציגים תמונה רבגונית ורב-ממדית של חיי היהודים תחת השלטון המוסלמי ולצידה של החברה הערבית – שממנה צפה ועולה מציאות של חיים אוטונומיים יהודיים מלאים משולבים במעורבות עמוקה בהוויה החברתית, הכלכלית והמִנהלית של היומיום.
תמונות העבר העולות מבין דפי התעודות העתיקות מתקשרות עם המציאות של ימינו: החפירות הארכיאולוגיות ב"סיבוב מוצא" של ימים אלה מחזירות אותנו אל תיאורי בית הקפה של מוצא שהוקם שם על אם הדרך המובילה ליפו, ואל סדרי ההשקיה של מטעי הגפנים ליד מעיינותיה. הנוסע בדרך לאוניברסיטה בהר הצופים חולף היום על פני בתים אחדים שהם המשך לרכישת אדמות "מערת שמעון הצדיק", המתועדת כאן באישור הקאדי, ולהקמתו של הקדש – חציו ספרדי וחציו אשכנזי – שנועד להנציח הסדר זה ולמנוע כל התנכלות של השכנים או אף השלטונות דאז.
הקמת הקדשים ("וקפ") להבטחת נצחיות הבעלות על נכסי דלא ניידי אומצה למטרות דומות על ידי היהודים בירושלים במאה ה-19. מאות הקדשים יהודיים למטרות הכלל (ואף הפרט) מתועדים כאן במרוכז ובדייקנות לראשונה.
 

שנת הוצאה: תשס"ג / 2003
מספר עמודים: 785
מק"ט: 6767
דילוג לתוכן