הבראיזם הנוצרי בעת החדשה המוקדמת

הבראיזם הנוצרי בעת החדשה המוקדמת

נעסוק בתופעה תרבותית ואינטלקטואלית מרתקת שהשפיעה במידה לא מבוטלת על יחסי נוצרים-יהודים באירופה של העת החדשה המוקדמת – העיסוק של מלומדים נוצרים בעברית ובלימודי יהדות, דוגמת ספרות רבנית, קבלה, יידיש, המסורת היהודית ומחשבת ישראל. תופעת ה”הבראיזם הנוצרי” החלה באירופה כבר בסוף המאה ה- 15 והתעצמה בגרמניה במהלך הרפורמציה ובעקבותיה. נדון בהיבטים מגוונים של ההבראיזם הנוצרי ובהשפעותיו על יחסי נוצרים-יהודים באירופה בעת החדשה המוקדמת.

דילוג לתוכן