הפיוס היהודי-נוצרי לאחר השואה

הפיוס היהודי-נוצרי לאחר השואה

עם תום מלחמת העולם השנייה החלו קהילות נוצריות, קתוליות ופרוטסטנטיות, לבחון מחדש את יחסן ליהדות וליהודים. הן הציגו שינויים מרחיקי לכת בתיאולוגיה ובליטורגיה הנוצרית, הזמינו יהודים לדיאלוג, והגדירו את האנטישמיות כחטא נגד אלוהים ואדם. ניגע באירועים ובטקסטים העיקריים המייצגים את השינוי הזה ונעמוד על סיבותיו.

דילוג לתוכן