יחסי הכנסייה והקהילה הקתולית עם היהודים ומדינת ישראל

יחסי הכנסייה והקהילה הקתולית עם היהודים ומדינת ישראל

נעסוק בקתולים החיים בקרב העם היהודי במדינת ישראל, בהם אזרחים ישראלים ואף מהגרי עבודה ומבקשי מקלט. אוכלוסייה זו מתפקדת (לפחות חלקית) בשפה העברית ולכן יחסים מיוחדים קושרים אותה עם העם היהודי במדינה. נוסף לכך, נעסוק ביחסים בין הכנסייה הקתולית ומדינת ישראל, יחסים מורכבים לא רק בגלל סוגיות מדיניות ופוליטיות, אלא גם בגלל נוכחותם של הנוצרים החיים במדינת היהודים.

דילוג לתוכן