כך היינו: יחסי נוצרים-יהודים בקולנוע

כך היינו: יחסי נוצרים-יהודים בקולנוע

נכיר את הנושאים והמוטיבים המרכזיים בייצוגם של יחסי נוצרים-יהודים בקולנוע המערבי ונבחן את מקומן של דעות קדומות ושל הטיות אידאולוגיות ותרבותיות בייצוג זה. ההרצאה תלווה בקטעי סרטים.

דילוג לתוכן