נוצרים ונצרות בספרי לימוד ישראליים

נוצרים ונצרות בספרי לימוד ישראליים

למפגש ההיסטורי בין יהודים לנוצרים היה תפקיד חשוב בסימון גבולות הזהות של שתי הקבוצות. היכרות עם דימויים של נוצרים ונצרות כפי שהם מתוּוכים לתלמידים, בשלבים השונים של תהליך החינוך הממלכתי (והממלכתי-דתי) בישראל, שופכת אור על היחסים העכשוויים בין יהודים לנוצרים ועל הדרכים שבהן מובנית כיום זהות יהודית-ישראלית.

דילוג לתוכן