מבטים חדשים על העיתונות בלאדינו

מבטים חדשים על העיתונות בלאדינו

מבטים חדשים על העיתונות בלאדינו
ערב עיון של מרכז עודד וטוני אליָשׁר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל

15:15 התכנסות
15:30 דברי פתיחה – ד"ר דותן ארד, ראש מרכז אליָשׁר

15:45 מושב ראשון: עיתונות הלאדינו כצוהר לתהליכים תרבותיים וחברתיים
יו"ר: פרופ' לאה בורנשטיין־מקובצקי, אוניברסיטת אריאל
ד"ר שרה מגדל, אוניברסיטת בר־אילן – העיתונות בלאדינו כבמה לפולמוס על עתידה ונחיצותה של השפה (1923-1886)
ד"ר גילה הדר, אוניברסיטת חיפה – שינויים בקול הנשי בעיתונות הלאדינו: מפסבדונים לקול צלול וברור
פרופ' דוד בוניס, האוניברסיטה העברית – ייצוג לשון שיחה רב־ריבוד־חברתי בעיתונות בג'ודזמו

16:45 הפסקה
תערוכת עיתוני לאדינו מאוספי ספריית יד בן־צבי

17:00 מושב שני: קולות חדשים משאלוניקי ומסרייבו
יו"ר: ד"ר סוזי גרוס, אוניברסיטת בר־אילן
ד"ר ניצה דורי, שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך – השתקפותן של מגמות חינוכיות בקהילה היהודית בשאלוניקי של ראשית המאה שעברה בשנתון הספרותי־ציוני "איל מכביאו" ("המכבי")
גב' ענת אברהם, אוניברסיטת בר־אילן – מה העסיק את יהודי סלוניקי בעשור האחרון לקיום הקהילה? עיון בשולי החדשות בעיתונות המקומית
פרופ' אליעזר פאפו, אוניברסיטת בן־גוריון – סערה בפ׳ילג׳אן או הדרמה שבאידיליה: החוג הספרדי של סרייבו וכתיבתו

18:10 הפסקה וכיבוד קל

18:25 מושב שלישי: לאדינו בארץ־ישראל – עיתונות ומחקר
ד"ר מרגלית סטינגר, אוניברסיטת בר־אילן – עיתוני הלאדינו בעשור הראשון בצבת כור ההיתוך
ד"ר סוזי גרוס, אוניברסיטת בר־אילן – 'איל טיימפו': שבועון מתל אביב בחיפוש אחר דרכו במרחב הישראלי
ד"ר לביא שי, מנהל ספריית יד בן־צבי – המילון ההיסטורי בלאדינו והנגשתו

דילוג לתוכן