מדינה צעירה בסידור התפילה: יצירת התפילות הלאומיות

מדינה צעירה בסידור התפילה: יצירת התפילות הלאומיות

הקמת מדינת ישראל הורגשה כמעט מייד גם בעולם בית הכנסת והתפילה: תחילה בחיבורן הראשוני של תפילות ייחודיות בימי המלחמה עצמם; לאחר מכן בקיבוע נוסחיהן של התפילות הלאומיות לשלום המדינה והחיילים; ובמקביל, בהתלבטות על נוסח התפילה הראוי ביום העצמאות. לבטים אלו קיבלו את ביטויים בעיר ובכפר, בירושלים ומחוצה לה, וכמובן גם בסידורי התפילה החדשים שהודפסו בעשור הראשון למדינה. מרצה: ד”ר ראובן גפני.

דילוג לתוכן