בין העולמות – רבי חסדאי קרשקש

בין העולמות – רבי חסדאי קרשקש

נשמע על רבי חסדאי קרשקש, הפילוסוף והמנהיג, ועל שני העולמות בהם פעל. הן בשיח התפיסות הפילוסופיות ביהדות והן בפולמוס עם הנצרות, בו לקח תפקיד להגן על יהודים.

מרצה: ד”ר עודד ציון.

דילוג לתוכן