‘ופלשתים לקחו את ארון האלוהים’

‘ופלשתים לקחו את ארון האלוהים’

נדודי ארון הברית בארץ פלשת.

דילוג לתוכן