ממלכתיות – להבנתו של מושג מפתח

ממלכתיות – להבנתו של מושג מפתח

בראשית המאה ה־20 הופיע בכתבי דוד בן-גוריון, אז מנהיג זוטר של ציבור הפועלים בירושלים, מושג חדש – ממלכתיות. בפשטות, מושג זה, שהלך והתעצב בכתביו בשנים הבאות, מבקש את העדפתו של הטוב המשותף על פני האינטרס האישי, המפלגתי או הסקטוריאלי. עם בניית מוסדות היישוב הייתה הממלכתיות למושג מרכזי, ועם הקמת המדינה היתה לאתגר הניצב בפני מוסדות השלטון. ננסה להבין את מושג הממלכתיות ולברר את השפעתו היסודית על החיים בישראל עד לימינו. מרצה: ד”ר עדי שרצר–דרוקמן.

דילוג לתוכן