ביטחון והתיישבות: השפעת הצבא על ההתיישבות בישראל

ביטחון והתיישבות: השפעת הצבא על ההתיישבות בישראל

כבר מתום מלחמת העצמאות, מעורבות צה”ל בתכנון והכוונת התשתיות האזרחיות היה גדול מאוד. בהרצאה נדון בסיבות להשפעה רחבה זו, הנשענות בין היתר על תפיסת ביטחון אל מול מדינות ערב, על מאפייני המלחמה הבאה, ועל צה”ל כגוף היחיד המוסמך לקבוע מעתה את עקרונות הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. יישומן של תפיסות וגישות אלו בסקטור האזרחי בכלל ובין צה”ל לגופי ההתיישבות בפרט היווה אתגר לצה”ל שניסה לכפות את מרותו על הגופים האזרחיים, במקרים רבים ללא הצלחה. מה שהביא, לפחות בתחום ההתיישבות, לשינוי תפיסתי מ’התיישבות ביטחון’ ל’ביטחון היישובים’.

דילוג לתוכן