מדיניות ההתיישבות של מדינת ישראל לאחר מלחמת ששת הימים– השקעה לטווח ארוך?

מדיניות ההתיישבות של מדינת ישראל לאחר מלחמת ששת הימים– השקעה לטווח ארוך?

כיצד התייחסה מדינת ישראל לשטחים שכבשה במהלך מלחמת ששת הימים? בהרצאה נעסוק באתוס ההתיישבות בכל השטחים שהובילה הממשלה בשטחים אלה, כולל הגולן וסיני, כהמשכו של האתוס ההתיישבותי מתקופת טרום המדינה.
האם ממשלות ישראל התמודדו עם שאלות כמו מסירת שטחים עתידית שעשויה לכלול עקירת יישובים? האם השטחים נתפסו חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל? האם חלו שינויים במדיניות ההתיישבות בין חילופי השלטון בשנת 1977 ולאחר מכן?
בהרצאה נדון בתהליכי קבלת החלטות בנושא ההתיישבות בשטחים משנת 1967 עד היום.

דילוג לתוכן