ספר ירושלים בשלהי התקופה העות’מאנית

ספר ירושלים בשלהי התקופה העות’מאנית

ספר ירושלים בשלהי התקופה העות’מאנית

בעריכת: ברטל ישראל, גורן חיים

תקציר הספר

ספר זה הינו הכרך החמישי היוצא לאור במסגרת מפעל 'ספר ירושלים' המקיף את תולדות ירושלים לדורותיה. קובץ המחקרים שלפנינו מוקדש למאה ועשרים השנים האחרונות של השלטון העות'מאני שבהן עברה העיר הקדושה ממעמד של עיירה נידחת במזרח התיכון למוקד פעילות מלא מתחים של ארגונים בינלאומיים, מעצמות אירופאיות, תנועות דתיות חדשות וזרמים רעיוניים בעלי אופי מודרני. בתוך הסיפור הכללי המגוון של פסיפס הדתות והעדות בירושלים תופס היישוב היהודי בירושלים מקום מיוחד. הקהילה היהודית בעיר נבנתה לאורך מאות שנים מהגירה של יחידים וקבוצות, ששימרו דפוסי ארגון, אורח חיים, לשון ומנהג שהביאו עמם מארצות מוצאם. בעיר התרקם מעין מיקרוקוסמוס של תפוצות היהודים השונות.במאה התשע עשרה המשיכה הזיקה החברתית, התרבותית והכלכלית לקהילות המוצא להשפיע על האוכלוסייה היהודית. ואולם בה בעת החלו תהליכי המודרניזציה לגרום תמורות. לקראת שלהי המאה הלך ונוצר בארץ 'יישוב חדש' בעל סממנים מודרניים מובהקים וזיקה לתנועה הלאומית היהודית החדשה. אך ירושלים נותרה מעוז דתי ודמוגראפי של 'יישוב ישן'.
 

שנת הוצאה: תש"ע / 2010
מספר עמודים: 452
מק"ט: 6860
דילוג לתוכן