ספר ירושלים 1973-1948

בעריכת: גולן ארנון, גפני ראובן, זלצר אסף, רמון אמנון

תקציר הספר

סדרת ספרי ירושלים של המכון לחקר ארץ-ישראל ויישובה ביד יצחק בן-צבי, הייתה זה מכבר לאבן הראשה בחקר ירושלים לדורותיה. בסדרה זו יש מקום יוצא דופן לתקופה שבה עוסק הספר שלפנינו, 1973-1948. אף שמדובר בתקופה הקצרה, ימי דור בלבד, היא מיוחדת הן בתהפוכות ובשינויים הגיאו-פוליטיים שעברה העיר הן בעובדה שמדובר ב'היסטוריה של ההווה', שממשיכה להשפיע עד ימינו. במובן הזה, הספר אינו רק אוסף מחקרים היסטוריים, הוא עשוי להיות כלי מרכזי בידי מי שמתעניין בהווה ובעתיד של ירושלים, כולל מקבלי ההחלטות ובעלי עניין אחרים.
הספר דן בסוגיות המרכזיות בתולדות ירושלים ובתקופת העיר החצויה ובשש השנים הראשונות לאחר מלחמת ששת הימים: הקו העירוני – קו הגבול שחצה את העיר; תכנון והתפתחות המרחב העירוני; פוליטיקה ומדיניות ברמה המקומית והארצית והזיקות ההדדיות ביניהן; החברה הירושלמית על חלקיה וגווניה; דימויים, זיכרון ומציאות בתחומי החברה, הכלכלה, הקולנוע והספרות. 18 פרקי הספר יוצרים יחד תמונה רחבה, מגוונת ומורכבת של העיר והתקופה, בהתבסס על מחקר עדכני וחדש המגובה במקורות בני התקופה.
 

שנת הוצאה: תשפ"ג / 2023
מספר עמודים: 576
מק"ט: 7506
דילוג לתוכן