עיצוב המשפט הישראלי בראשית ימי המדינה

עיצוב המשפט הישראלי בראשית ימי המדינה

נעסוק בעיצוב המשפט הישראלי בימי הקמת המדינה ובשנותיה הראשונות, בדגש לשני נושאים: הראשון הוא ההחלטה, למרות הנאמר במגילת העצמאות, לא לאמץ חוקה כתובה אלא לכתוב אותה בהדרגה באמצעות חוקי יסוד, החלטה שתוצאותיה מלוות אותנו עד המשבר החוקתי הנוכחי; השני הוא הסדרת היחסים בין הדת היהודית למדינת ישראל בשנותיה הראשונות. נדון במכתב ‘הסטטוס קוו’ של בן גוריון, בתוכנו ובסיבות לשליחתו, ובהיקף יישומו במדינה שאך זה נולדה. מרצה: פרופ’ רון חריס.

דילוג לתוכן