פגאני-נוצרי-מרטיר: יוסטינוס משכם מול טריפון היהודי

פגאני-נוצרי-מרטיר: יוסטינוס משכם מול טריפון היהודי

הדיאלוג עם טריפון הוא חיבורו הגדול והחשוב ביותר של יוסטינוס מרטיר, וידוע גם כוויכוח הקדום ביותר בין הנצרות והיהדות. המחבר נולד כפגאני בשכם והתנצר, בעוד בן־שיחו טריפון הוא יהודי שעזב את ארץ ישראל עקב מרד בר־כוכבא. נעמוד על הפרשנות הנוצרית לספרי הנביאים.
מרצה: יסכה הרני.

דילוג לתוכן